Behovsmelding

Behovsmelding (Lydia)

Det forutsettes at bestiller (i Røyken kommune) også er fakturamottaker dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Innmelding av behov gjøres her
Alle linjer merket med * må fylles ut. Informasjon om utfylling finnes nedenfor.

Tjenesteleveransen mellom REAS og Røyken kommune er regulert i en egen «Service Leveranse Avtale» (SLA). Mange av tjenestene leveres til «enhet» uten at den blir fakturert særskilt, mens andre tjenester utføres på bestilling og faktureres «enhet». Avgrensningen her fremkommer av SLA;   se avtale

Veiledere:
Veiledning for utfylling finner du   her