FDV

Røyken Eiendom AS (REAS) forvalter, drifter og vedlikeholder (FDV) ca 80.000 m2 egne bygg. I tillegg forvalter REAS andres bygg.

I all vesentlig grad er det Røyken kommune (RK) som er leietaker og bruker av eiendommene. RK leier byggene og står for fremleie der det er aktuelt. REAS innehar bygg i alle kommunale kategorier. Driften av byggene besørges av våre driftsoperatører som sørger for ettersyn av varme, ventilasjon, byggteknikk og brannteknikk.
Med unntak av Røyken rådhus og Røyken Næringshage hvor Røyken brann og redning er vaktmestere.

Utvendig og teknisk vedlikehold registreres, planlegges og utføres av REAS. Innvendig vedlikehold rapporteres inn til REAS fra enhetene gjennom året og legges i listen fremtidig/ønsket vedlikehold som er med på å danne grunnlaget for neste års vedlikeholdsplan. Gjeldende års vedlikeholdsplan ajourføres og rapporteres til styret. Ajourført plan legges ut på RK’s og REAS sine nettsider.

REAS utfører tjenester i henhold til vår SLA (service og leveringsavtale).
Denne er delt opp i tre;
• Tjenester som inngår i husleien
• Tjenester som enhetene må betale for ved bestilling
• En kolonne som styres av REAS sin kontaktperson i RK.

Årshjul for vedlikehold

  • Enhetene melder løpende innvendige vedlikeholdsbehov
  • Frist for neste års vedlikeholdsønsker er 30. september
  • I desember sendes forslaget til gjennomsyn/kontroll
  • Lagt plan behandles i styremøte
  • Vedtatt plan oversendes enhetene
  • Årets plan iverksettes i fra 1. januar
  • Planen ajourføres eller revideres kvartalsvis, siste plan finner du pdf_small her