Øvrige eiendommer

 

Navn Adresse Postnr Poststed
Slemmestad Eldresenter Boligveien 24 3470 Slemmestad
Hjemmesykepleien Hyggenveien 35 Hyggenveien 35 3440 Røyken
Legevakt BBO Bråsetveien 21 A 3440 Røyken
Bråset Bo- og omsorgssenter Bråsetveien 21 A 3440 Røyken
Hjelpemiddellager Bråsetveien 21 A 3440 Røyken
NAV Spikkestadveien 90 3440 Røyken
ROS Arena Ovnerudveien 1 3430 Spikkestad
Hernestangen 3442 Hyggen
Kulturskolen på Slemmestad Vaterlandsveien 5 3470 Slemmestad
Slemmestad Bibliotek Vaterlandsveien 13 3470 Slemmestad
Slemmestadhallen Skolebakken 10 3470 Slemmestad
Dagsenteret – Slemmestad Skolebakken 10 3470 Slemmestad
 

Røyken Kommunes Boligstiftelse

Spikkestadveien 90 3440 Røyken