Renhold

Formål
Sikre bestilling og levering av renholdstjenester

Omfang/Virkeområde
Omfatter alle kommunale formålsbygg

Ansvar
REAS har ansvaret på vegne av kommunen

Aktivitet/beskrivelse
Renholdstjenesten er konkurranseutsatt. Det er inngått avtale med Elite Service Partner AS

Melde avvik

Oppfølging av avtalen:
1. Jevnlige samarbeidsmøter med renholdsleverandør
2. Vurdering av kvalitet/leveranse på bakgrunn av månedlige tilstandsrapporter fra Elite Service Partner AS. samt INSTA-kontroller utført av Elite Service Partner AS.
3. INSTA-kontroll i egen regi, som utføres av innleide konsulenter
4. Avvikshåndtering

Vedlegg:
Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør
Avvikshåndtering
Beskrivelse av ytelsen
Frekvensoversikt – Formålsbygg RK