For leverandører

Faktura og merking av faktura
For at vi skal behandle fakturaen på en effektiv måte og sikre at den blir betalt innen forfall,
må faktura utstedes til riktig selskap og sendes til selskapets fakturaadresse.

Vi ønsker å motta alle våre fakturaer i pdf-format til vårt faktura-mottak: info@reas.no

Alle fakturaene skal tydelig merkes med prosjektnummer og prosjektnavn samt bestillerens navn.
Prosjektnummer skal fortrinnsvis plasseres i deres referanse felt på fakturaen.
Alternativt skal prosjektnummer plasseres på et fast sted på alle fakturaene.

Vi forbeholder oss retten til å returnere faktura med manglende fakturainformasjon.

Rammeavtaler
Vi har gjennom Røyken kommunes sentrale innkjøpsenhet inngått rammeavtaler på en rekke områder.
I tillegg inngås lokale avtaler tilpasset våre egne virksomhetsområder.

Krav til leverandører
Vi ønsker å få leveranser med lavest mulig totalkost, til rett tid, med riktig kvalitet og minst mulig belastning for miljøet. Vi ønsker leverandører som bidrar med konstruktive løsninger som kan forbedre vår forretning, kvalitet og sikkerhet.

Pris og betalingsbetingelser
Standard betalingsbetingelser for våre leverandører er 30 dagers betalingsfrist.

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke.

Vi følger Røyken kommunes standard betalingsbetingelser for eksterne leverandører av varer og tjenester.
Disse betingelsene innebærer at vi forventer 30 dagers betalingsfrist fra våre leverandører dersom annet ikke er avtalt.

Vi benytter disse betalingsbetingelsene for å effektivisere våre administrative prosesser og for å forbedre vår kontantstrøm. Vi håper våre samarbeidende leverandører vil ha forståelse for dette og for at vi velger å behandle alle leverandører på en konsekvent måte.

Nye leverandører vil rutinemessig bli registrert med våre standard betalingsbetingelser. For eksisterende leverandører vil betingelsene bli endret til standardbetingelser som beskrevet ovenfor, med mindre annet blir avtalt særskilt.

Vi forstår på vår side at leverandører tar hensyn til disse betalingsbetingelsene når de kalkulerer sine priser og når de tar stilling til om de ønsker å levere på kreditt til oss.