Kommunal grunn

Nabovarsel – byggesak
Nabovarsling som gjelder kommunal grunn (hvor Røyken kommune er en berørt nabo) skal nabovarsel sendes til postmottak@royken.kommune.no
Se forøvrig kommunens generelle informasjon rundt dette:
https://www.royken.kommune.no/Tjenester/Tjenestebeskrivelser-a—a/Nabovarsel—byggesak/
Her finner du søknadskjema:
http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5154-nabovarsel.pdf

Trefelling på kommunal grunn
Dersom du ønsker å felle trær som står på kommunal grunn på egen hånd, må du sende en forespørsel (søke) om dette til postmottak@royken.kommune.no
Kommunen fjerner som regel trær selv kun dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til yngletid for dyr og fugler. En felles befaring kan i noen tilfeller være nødvendig, da en del trearter/gammel skog skal bevares. I noen tilfeller kan det være aktuelt at det er kommunen selv som gjennomfører fellingen/ryddingen. Kommunen ønsker å gjøre oppmerksom på at felling av trær uten tillatelse rutinemessig blir vurdert anmeldt.

Kjøpe eller leie grunn av kommunen
Kommunen kan i enkelte tilfeller selge mindre arealer til eier av tilgrensende eiendommer. Forespørsel vedrørende dette kan sendes til postmottak@royken.kommune.no
Dersom kommunen skal selge eiendommer til bolig eller næring, gjøres dette stort sett gjennom kommunens eiendomsutviklingsselskap Røyken Eiendomsutvikling AS.
Dersom du ønsker å leie ubebygde eiendommer av kommunen, send en mail til postmottak@royken.kommune.no