Om REAS

Bygg

Røyken Eiendom AS (REAS) ble etablert i 2000.

I 2001 ble det besluttet å overføre alle kommunale bygg til REAS og selskapet framstod fra 1. januar 2002 som kommunens eiendomsselskap med følgende ansvarsområde:

  • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal og privat eiendom
  • Utvikling av eiendomsmassen
  • Utbygging av nye formålsbygg/næringstomter
  • Kjøp og salg av eiendommer

Selskapet har siden den gang utviklet seg og stadig profesjonalisert sin virksomhet.

I 2010 ble det besluttet at all ikke-kommunal virksomhet skulle fisjoneres ut og legges i et eget søsterselskap ”Røyken Eiendomsutvikling AS”. Begge selskaper skulle fortsatt være heleid av Røyken kommune. Bakgrunnen for denne omorganisering var hovedsakelig finansielt begrunnet. Ved at REAS kun eide og driftet kommunale ”formålsbygg” åpnet muligheten seg for å kunne finansiere denne virksomhet til ”kommunale betingelser”, som ligger betydelig bedre under det som oppnås i det private marked.

Det var et krav at vedtektene til REAS måtte tilpasses til denne virkelighet.
Disse vedtekter finner du her.

Styret arbeider løpende med å utvikle selskapets strategi slik at REAS skal være et effektivt verktøy for å gjennomføre kommunens overordnede målsetninger.

Strategiske mål

Personvernerklæring for REAS kan lastes ned her