Ansatte

Navn Stilling Mobil E-post
Administrasjon
Ola Mæhlum Adm. Dir/daglig leder 91355511 ola@reas.no
Bjørn Walter Jensen Eiendomsutvikler 91848244 bwj@reas.no
Lars Erik Eriksen Økonomisjef/virksomhetsleder 90053956 lee@reas.no
Kjersti Sæther Økonomi/controller 47654666 kse@reas.no
Bård Rasch Haugen Prosjektleder/virksomhetsleder 90622475 brh@reas.no
Arne Henry Amdal Prosjektleder 90666935 aha@reas.no
Alf Kaare Stokker Prosjektleder 91518533 aks@reas.no

Forvaltning

Terje Samuelsen Eiendomsforvalter/virksomhetsleder 94155960 tes@reas.no
Anita Glimdal Norseth Renholds- og eiendomskoordinator 92230623 agn@reas.no
Ivar Ski Servicekoordinator 90911253 ivs@reas.no

Drift og vedlikehold

Arild Dorholt Drift- og vedlikeholdssjef/virksomhetsleder 91650599 ard@reas.no
Johnny Bolstad Drifts- og avdelingsleder 90524201 job@reas.no
Ronny Bastiansen Prosjekt- og avdelingsleder vedlikehold 99316705 rob@reas.no
Geir Bolstad Driftskoordinator/avdelingsleder 94183080 geb@reas.no
Svein Bjerknes Driftsoperatør 41630145 svb@reas.no
Ricardo Segura Driftsoperatør 41629467 ris@reas.no
Håkon Andre Bjerknes Driftsoperatør 91170511 hab@reas.no
Arve Brudheim Driftsoperatør 92047999 arb@reas.no
Reidar Johanson Driftsoperatør 90869995 mailto:rej@reas.no
Bjørn Rune Lerbak Driftsoperatør 45511645 brl@reas.no
Kjell Jansen Snekker/driftsoperatør 99416272 kjj@reas.no
Einar Andreassen Maler/driftsoperatør 92681969 eia@reas.no
Hasse Larsen Drifts- og avdelingsleder på BBO 98696750 hal@reas.no
Espen Tøndel Driftsoperatør BBO 90705403 est@reas.no