Ansatte

Navn Stilling Mobil E-post
Administrasjon
Ola Mæhlum Adm. Dir/daglig leder 91355511 ola@reas.no
Bjørn Walter Jensen Eiendomsutvikler 91848244 bwj@reas.no
Lars Erik Eriksen Økonomisjef 90053956 lee@reas.no
Kjersti Sæther Økonomikonsulent 47654666 kse@reas.no
Arne Henry Amdal Prosjektleder 90666935 aha@reas.no
Bård Rasch Haugen Prosjektleder 90622475 brh@reas.no
Alf Kaare Stokker Prosjektleder 91518533 aks@reas.no

Forvaltning

Terje Samuelsen Eiendomsforvalter 94155960 tes@reas.no
Anita Glimdal Norseth Renholds- og eiendomskoordinator 92230623 agn@reas.no
Ivar Ski Servicekoordinator 90911253 ivs@reas.no

Drift og vedlikehold

Arild Dorholt Drift- og vedlikeholdssjef 91650599 ard@reas.no
Johnny Bolstad Driftsleder 90524201 job@reas.no
Ronny Bastiansen Prosjektleder 99316705 rob@reas.no
Geir Bolstad Driftskoordinator 94183080 geb@reas.no
Svein Bjerknes Driftsoperatør 41630145 svb@reas.no
Ricardo Segura Driftsoperatør 41629467 ris@reas.no
Håkon Andre Bjerknes Driftsoperatør 91170511 hab@reas.no
Arve Brudheim Driftsoperatør 92047999 arb@reas.no
Rolf Andersen Driftsoperatør 41629808 roa@reas.no
Bjørn Rune Lerbak Driftsoperatør 45511645 brl@reas.no
Kjell Jansen Snekker 99416272 kjj@reas.no
Einar Andreassen Maler/driftsopertør 92681969 eia@reas.no
Hasse Larsen Driftsleder på BBO 98696750 hal@reas.no
Espen Tøndel Vaktmester BBO 90705403 est@reas.no