Årsberetning/Regnskap

Følgende nøkkeltall er hentet fra REAS sin virksomhet i 2015:

Omsetning: 135,1 mill kr
Årsresultat: 0,8 mill kr
Totalbalanse: 1230,4 mill kr
Antall ansatte: 18

Selskapets årsberetning og regnskap for 2015 kan hentes her.

(Behandlet på generalforsamlingen den 17. Juni 2016.)