Årsberetning/Regnskap

Følgende nøkkeltall er hentet fra REAS sin virksomhet i 2016:

Omsetning: 155,3 mill kr
Årsresultat: 7,1 mill kr
Totalbalanse: 1480,3 mill kr
Antall ansatte: 17

Selskapets årsberetning og regnskap for 2016 kan hentes her.

(Behandlet på generalforsamlingen den 26. Juni 2017.)