Årsberetning/Regnskap

Følgende nøkkeltall er hentet fra REAS sin virksomhet i 2017:

Omsetning: 183,9 mill kr
Årsresultat: 7,9 mill kr
Totalbalanse: 1507,5 mill kr
Antall ansatte: 21

Selskapets årsberetning og regnskap for 2017 kan hentes her.

(Behandlet på generalforsamlingen den 22. Juni 2018.)