Røyken Eiendomsutvikling AS

Selskapet ble etablert i 2010, ved fisjon fra Røyken Eiendom AS. Bakgrunnen for dette var å få et tydelig skille mellom kommunenes ”formålsbygg”-virksomhet og annen kommersiell virksomhet.

Målsetning er å utvikle, selge og kjøpe fast eiendom der målsetningen er å skape merverdi som skal komme eier til gode.

Selskapets årsberetning med regnskap, gir en detaljert beskrivelse av selskapets virksomhet. Selskapets årsberetning og regnskap for 2017 kan hentes her. (Behandlet på generalforsamlingen.)

Det største prosjektet selskapet har vært involvert i er utvikling av Røyken Næringspark, der selskapet har utviklet 31 byggeklare næringstomter for salg. Mer informasjon finnes på www.rnpark.no.

Selskapets styre har vedtatt noen strategiske målsetninger for selskapet, som kan lastes ned her

Personvernerklæring for REU kan lastes ned her